Báo Giá Thép Xây Dựng

Tất cả tin tức

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng
Ngày 15/5/2017,Bộ Xây dựng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng , Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, thay mặt Bộ trưởng trao Quyết định bổ nhiệm của Bộ Xây dựng cho tân Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Phạm Văn Bắc. Theo...