Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng đã trở thành tân Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Tân chủ tịch tập đoàn gang thép thái nguyên

Ngày 29/6, Công ty Cổ phần (CTCP) Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung chính là sửa đổi vốn điều lệ xuống còn 1.840 tỷ đồng và bầu bổ sung thay thế các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Tại Đại hội, 3 thành viên HĐQT mới đã được bầu bao gồm ông Ngô Đình Khôi, Trưởng ban Nhân sự Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP; Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc chi nhánh CTCP Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá và ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Thái Hưng.

Tại phiên họp của HĐQT cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tuấn đã trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 20/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã thông qua việc SCIC đề nghị rút vốn 1.000 tỷ đồng của SCIC tại TISCO theo phương thức rút vốn.

Cùng theo đó, TISCO đã chấp thuận cho những người đại diện phần vốn của SCIC là ông Nguyễn Quốc Huy được thôi chức Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng thôi thành viên HĐQT Công ty.

Ngay sau khi SCIC rút vốn, ngày 28/4, Công ty CP Thương mại Thái Hưng đã mua thỏa thuận 17.817.900 cổ phiếu TISCO với giá bình quân 11.216 đồng/cổ phiếu và mua thêm 290.000 cổ phiếu qua sàn, nâng lượng sở hữu của doanh nghiệp này tại TISCO lên 32,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 17,55%.

Hiện tại, TISCO có các cổ đông lớn là Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel) nắm 42,11%; SCIC nắm 35,21%; Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng nắm 11,3%; Công ty CP Thương mại Thái Hưng nắm 5%. Trước khi trở thành cổ đông lớn của Gang thép Thái Nguyên, Công ty CP Thương mại Thái Hưng đã chào mua và sở hữu gần 51% vốn cổ phần của Công ty CP Thép Việt Ý (VIS).

Được biết, tiền thân của Công ty CP Thương mại Thái Hưng là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động chính là sản xuất phôi thép, cốp pha thép, chế biến lâm sản, kết cấu, xây dựng; kinh doanh thép xây dựng, phôi thép, phế liệu kim loại, sách văn hóa phẩm, kinh doanh lâm sản; dịch vụ vận tải, khách sạn, nhà hàng... ở Thái Nguyên. Hiện nay, Thái Hưng đã có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm đạt 15.000 - 18.000 tỷ đồng.

Nguồn : http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/gang-thep-thai-nguyen-co-chu-tich-hdqt-moi.html