0935.059.555

Bảng báo giá thép Việt Mỹ tại Nghệ An tháng 11/2022

Thép Việt Mỹ VAS

Bảng báo giá thép xây dựng mới nhất tại Nghệ An được cập nhật tại hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM, trong đó thép xây dựng VAS Việt Mỹ là một trong những sản phẩm điển hình mà hệ thống chúng tôi đang phân phối. Bảng báo giá thép Việt Mỹ tại Nghệ An tháng Thép VAS Việt …

Thép Việt Mỹ

Thép Việt Mỹ VAS

Thép Việt Mỹ VAS Thành lập năm 1996, VAS – Thép Việt Mỹ hiện nay là một hệ thống các nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất mỗi năm vào khoảng 1.000.000 tấn phôi và 1.000.000 tấn thép xây dựng. Sản phẩm thép VAS đã được chứng nhận phù hợp quy …

Liên hệ