Trung Quốc thay đổi chính sách thuế đối với sản phẩm gang thép xuất nhập khẩu

Phôi thép, nguyên liệu sản xuất thép

Vừa qua, Tổng cục Thuế quốc gia (Bộ Tài chính) Trung Quốc đã tiến hành 02 lần điều chỉnh chính sách thuế đối với nhiều sản phẩm gang thép xuất nhập khẩu. Xem thêm : Bảng báo giá tôn lợp mái bao gồm tôn cuộn và tôn cán thành phẩm Bảng báo giá sắt thép …