Canada sẽ rà soát cuối kì lệnh áp thuế CBPG ống dẫn dầu nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam

Dự kiến ngày 24/2/2020, Tòa án thương mại quốc tế Canada sẽ kết luận về việc có cần thiết phải tiến hành rà soát cuối kì hay không và sẽ ban hành thông báo khởi xướng điều tra rà soát cuối kì về thiệt hại.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 3/1, Tòa án thương mại quốc tế Canada (CITT) đã ra thông báo về việc biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/4/2020 nếu không có bên liên quan yêu cầu rà soát cuối kì biện pháp theo Qui định tại Mục 76.03 của Đạo luật các biện pháp nhập khẩu đặc biệt.

Kho thép xây dựng
Kho thép xây dựng – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Theo thông báo của cơ quan điều tra, các bên liên quan bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, luật sư đại diện…có thể nộp bản đệ trình về sự cần thiết tiến hành rà soát cuối kì đến Tòa án thương mại quốc tế Canada chậm nhất ngày 20/1/2020.

Ngược lại, bản phản biện cho rằng không cần thiết phải tiến hành rà soát cuối kì sẽ chậm nhất vào ngày 7/2/2020.

Dự kiến ngày 24/2/2020, Tòa án thương mại quốc tế Canada sẽ kết luận về việc có cần thiết phải tiến hành rà soát cuối kì hay không và sẽ ban hành thông báo khởi xướng điều tra rà soát cuối kì về thiệt hại.

Trước đó, ngày 2/4/2015, Tòa án thương mại quốc tế Canada đã ban hành kết luận cuối cùng về việc có thiệt hại trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam.

Trên cơ sở đó, lệnh áp thuế chống bán phá giá liên quan được áp dụng kể từ ngày 2/4/2015, biên độ phá giá dánh cho các nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam là 37,4%.

Sản phẩm bị áp thuế chống bán phá giá là một số sản phẩm ống dẫn dầu có các mã: HS: 7304.29.00.11; 7304.29.00.19; 7304.29.00.21; 7304.29.00.29; 7304.29.00.31; 7304.29.00.39; 7304.29.00.41; 7304.29.00.49; 7304.29.00.51; 7304.29.00.59; 7304.29.00.61; 7304.29.00.69; 7304.29.00.71; 7304.29.00.79; 7304.39.00.60; 7304.59.00.50; 7306.29.00.11; 7306.29.00.19; 7306.29.00.21; 7306.29.00.31; 7306.29.00.29; 7306.29.00.39; 7306.29.00.61; 7306.29.00.69; 7306.30.00.20; 7306.30.00.30; 7306.50.00.00; 7306.90.00.10; 7306.90.00.20.

Theo đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp cần đánh giá tình hình xuất khẩu sản phẩm liên quan sang Canada để chủ động xem xét đăng kí tham gia, gửi bản bình luận tới Tòa án thương mại quốc tế Canada đề nghị chấm dứt lệnh áp thuế.

Cục Phòng vệ thương mại sẽ thường xuyên cập nhật diễn biến vụ việc trên trang tin điện tử của Cục để các doanh nghiệp liên quan có thể theo dõi.

BAOGIATHEPXAYDUNG.COM