Biến động giá thép trong nước tăng, Thép Mê Lin (MEL) báo lãi quý 3 tăng gấp gần 11 lần cùng kỳ

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, MEL ghi nhận LNST đạt 57,6 tỷ đồng cao gấp 17 lần cùng kỳ 2020 và cao gấp 3,6 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty cổ phần Thép Mê Lin (HNX, MEL) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 196 tỷ đồng giảm 18,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí giá vốn giảm sâu hơn ở mức 26,3% nên lợi nhuận gộp tăng trưởng 90% so với cùng kỳ 2020 đạt 29,8 tỷ đồng.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều giảm đáng kể so với cùng kỳ 2020, trong đó chi phí tài chính và chi phí QLDN đều giảm hơn 1 nửa xuống còn 3,7 tỷ đồng và 2,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm mạnh 35% xuống mức 726 triệu đồng.

Nhờ vậy, kết quả sau khi trừ các khoản chi phí MEL lãi sau thuế 18,7 tỷ đồng cao gấp 10,6 lần cùng kỳ. EPS đạt 1.248 đồng.

Biến động giá thép Mê Lin
Biến động giá thép Mê Lin

Thép Mê Lin cho biết trong quý 3/2021 biến động giá thép trong nước tăng cao so với quý 3/2020 trong khi lượng hàng tồn kho của công ty vẫn ở giá tương đối thấp nên lợi nhuận tăng cao. Đồng thời công ty cũng tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất kinh doanh như bán hàng, chi phí lãi vay giảm cũng làm cho hiệu quả tăng lên.

Xem thêm :

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 526 tỷ đồng giảm 18,4% so với cùng kỳ, nhờ tiết giảm đáng kể chi phí giá vốn và chi phí tài chính nên LNST đạt 57,6 tỷ đồng cao gấp 17 lần cùng kỳ 2020. EPS 9 tháng đạt 3.838 đồng.

Năm 2021 MEL đặt mục tiêu doanh thu đạt 900 tỷ đồng và LNTT đạt 20 tỷ đồng, theo đó kết thúc nửa đầu năm 2021 MEL mới hoàn thành được trên 58% mục tiêu về doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế đã cao gấp 3,6 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính tới ngày 30/09/2021 MEL ghi nhận tổng tài sản 570,5 tỷ đồng giảm 5,5% so với đầu kỳ, trong đó hàng tồn kho chiếm tới 68% tổng tài sản, ghi nhận 385,4 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn hạn cũng chiếm tới 39,5% tổng nguồn vốn, đạt 225,4 tỷ đồng.

Trên thị trường trong những phiên gần đây cổ phiếu MEL liên tục lập đỉnh mới. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu MEL dừng tại mức giá 20.600 đ/CP tăng mạnh so với mức giá 8.700 đ/CP của phiên giao dịch hồi đầu năm.

BAOGIATHEPXAYDUNG.COM