Biến động giá thép trong nước tăng, Thép Mê Lin (MEL) báo lãi quý 3 tăng gấp gần 11 lần cùng kỳ

Biến động giá thép Mê Lin

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, MEL ghi nhận LNST đạt 57,6 tỷ đồng cao gấp 17 lần cùng kỳ 2020 và cao gấp 3,6 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm. Công ty cổ phần Thép Mê Lin (HNX, MEL) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận …