Công ty cổ phần Thép Việt – Ý bị xử phạt 140 triệu đồng

Công ty cổ phần Thép Việt – Ý (VIS) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu, thực hiện giao dịch trong khi chưa được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

Nhà máy thép Việt - Ý
Nhà máy thép Việt – Ý – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Ngày 12/2 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thép Việt – Ý (địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Thép Việt – Ý (Công ty) CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty: Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2017, 2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HOSE: Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông báo và tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 08/5/2018; Báo cáo số 100/BC-VIS ngày 02/02/2018; Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 10/7/2018; Quyết định số 21/QĐBN-VIS ngày 24/7/2019; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018. Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2018, 2019 có nội dung chưa đầy đủ).

Phạt tiền 70.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông (Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty, trong năm 2018, Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông Công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị thông qua).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/2/2020.

Công ty CP Thép Việt – Ý được thành lập năm 2001 với lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu là thép xây dựng.

Tháng 12/2006, mã cố phiếu VIS chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), qua kết quả kinh doanh tăng trưởng hằng năm VIS đã trở thành mã chứng khoán uy tín của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên sàn HOSE như Công ty CPTM Thái Hưng, Tập đoàn Thép Kyoei Steel – Nhật Bản …

Đặc biệt, năm 2017 Thép Việt – Ý đã trở thành 1 thành viên của Tập đoàn Thép Kyoei hàng đầu Nhật Bản. Phát triển và dần hoàn thiện mô hình sản xuất đi từ thượng nguồn đến hạ nguồn trong lĩnh vực sản xuất thép xây dựng chất lượng cao, Thép Việt Ý đã xây dựng, vận hành và quản lý thành công nhà máy Thép Việt Ý và nhà máy Phôi Thép Việt Ý.

Nguồn : Quốc Tiệp – Người Đưa Tin

BAOGIATHEPXAYDUNG.COM