Công ty cổ phần Thép Việt – Ý bị xử phạt 140 triệu đồng

Nhà máy thép Việt - Ý - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Công ty cổ phần Thép Việt – Ý (VIS) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu, thực hiện giao dịch trong khi chưa được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua. Ngày 12/2 vừa qua, Ủy ban Chứng …