Siêu chu kỳ tăng giá của thép và tác động của nó tới ngành xây dựng

Diễn biến giá thép xây dựng từ năm 2019 đến 2021

Giá thép xây dựng tăng cao trên 17,2 triệu/tấn sẽ tốt trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới nhu cầu trực tiếp của ngành thép cũng như mức độ tăng trưởng của ngành xây dựng. Tại báo cáo cập nhật ngành thép công bố mới đây, Công ty TNHH …