Giá thép hình U100 hôm nay ngày 17/4/2023

Thép hình U 100 | Thép U 100 x 42 x 3.5 | Thép U 100 x 45 x 4 | Thép U 100 x 46 x 4.5 | Thép U 100 x 47 | Thép U 100 x 40 x 3.5 x 3.5 | Thép U 100 x 40 x 4.5 x 4.5 | Thép U 100 x 42 x 3.3 | Thép U 100 x 45 x 3.8 | Thép U 100 x 46 x 4.5 | Thép U 100 x 50 x 5 x 5 | Thép U 100 x 50 x 5 x 7 |

Báo giá thép hình U100 mới nhất tháng 4 năm 2023 tại hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM, đơn vị chuyên phân phối thép chữ U hàng đầu trên cả nước. Giá thép hình U100 hôm nay ngày 17/4/2023 Đơn giá : Giá thép chữ U100 hiện nay đang bán với giá là 18,700 vnđ/kg, có VAT. Giá …