Xà gồ C và xà gồ Z

Quy cách xà gồ C và xà gồ Z - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Xà gồ C và xà gồ Z Xà gồ C và xà gồ Z hay có thể gọi là xà gồ chữ C, sau đây là một số thông tin cần biết ! Xà gồ là một cấu kiện dùng để đỡ hệ mái và tôn thưng bao che. Xà gồ là một cấu kiện …