Australia khởi xướng điều tra CBPG và CTC ống thép từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan

Thép ống đen cỡ lớn - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Thời kì điều tra bán phá giá và trợ cấp sản phẩm ống thép từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan từ 1/1/2019 đến 31/12/2019. Thời kì điều tra thiệt hại từ 1/1/2016 tới nay. Ngày 31/3, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) đã thông báo khởi xướng điều tra …