Giá thép tấm gân hôm nay ngày 30/3/2023 : 3ly, 4ly, 5ly, 6ly,..

Thép tấm nhám - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Báo giá thép tấm gân mới nhất ngày 30/3/2022 do đại lý cấp 1 thép tấm uy tín – hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM cung cấp, đầy đủ độ dày ly từ 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, với khổ thép thông dụng 1,500mm x 6,000mm. Giá thép tấm gân hôm nay ngày 30/3/2023 : 3ly, 4ly, …