Điểm nóng giao dịch kim loại toàn cầu dịch chuyển từ Đông sang Tây

Khối lượng giao dịch kim loại trên sàn Thượng Hải 6 tháng đầu năm 2021

Giá kim loại hồi phục ngoạn mục trong một năm qua chủ yếu được thúc đẩy bởi nền kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã đến lúc hoạt động giao dịch kim loại dịch chuyển từ Trung Quốc sang những thị trường khác trên thế giới. Trong …