Thép Trung Quốc : Sản lượng thép thô Trung Quốc gần thấp nhất 4 năm

Sản lượng thép thô hàng tháng tại Trung Quốc đang giảm dần

Sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc giảm 6,1% so với một tháng trước xuống 2,3 triệu tấn trong tháng 10. Đây còn là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017, Reuters tính toán dựa trên số liệu từ cơ quan thống kê Trung Quốc Thép Trung Quốc : Sản lượng thép thô …