Tokyo Steel tăng giá thép tấm nặng thêm 4,9% từ tháng 7 tới

Thép tấm trơn - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Hãng Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd vừa thông báo sẽ tăng giá thép tấm nặng thêm 4,9% kể từ tháng 7/2021, đồng thời giữ nguyên giá đối với các sản phẩm khác để đảm bảo mức tăng được thực hiện trong tháng này được thị trường tiếp nhận. Trong tháng này, hãng sản xuất thép …