Thép Nam Kim lên kế hoạch lãi 200 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2019

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Thép Nam Kim (HoSE: NKG) đặt kế hoạch doanh thu giảm nhẹ về 12.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thực hiện năm 2019. Mức cổ tức dự kiến không quá 10%.

Tính riêng kết quả trong quý I vừa qua, công ty đã có lãi 41,5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 102 tỷ đồng) nhờ tỷ lệ giá vốn trên doanh thu giảm. Với kết quả đó, đơn vị thực hiện được 21% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thép hộp mạ kẽm - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Thép hộp mạ kẽm – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Xem thêm :

Năm 2019 là năm khó khăn với Nam Kim khi công ty chỉ có lãi hơn 47 tỷ đồng, hoàn thành 16% kế hoạch năm. Theo đó công ty trình phương án chỉ trích quỹ dự trữ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và không chỉ trả cổ tức cho năm 2019.

Ngoài ra công ty cũng lấy ý kiến thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Mạnh Hùng (đã có đơn từ nhiệm tháng 9/2019). Công ty sẽ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng 6 người. Hiện HĐQT công ty chỉ có 4 người là Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang, các thành viên Võ Hoàng Vũ, Nguyễn Ngọc Ý Nhi và Nguyễn Vinh An.

BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *