Thép hình U

Kho thép hình chữ U - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Thép hình U – Sử dụng thép hình U cho mọi công trình Thép hình U là sản phẩm xây dựng lý tưởng, có nhiều loại thép U : Thép U 100, Thép U 150, Thép U 200, Thép U 250, Thép U 300… sử dụng cho mọi công trình khi hoàn thiện để mang …