Tài chính Hòa Phát sẽ bơm thêm 60.000 tỷ đồng mở rộng siêu dự án Dung Quất

Ống thép hộp Hòa Phát - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

“Siêu dự án” Dung Quất có tổng mức đầu tư dự kiến 60.000 tỷ đồng, trong đó, vốn cố định dự kiến là 50.000 tỷ đồng, vốn lưu động là 10.000 tỷ đồng. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 25/3, cổ đông Công …