Tài chính Hòa Phát sẽ bơm thêm 60.000 tỷ đồng mở rộng siêu dự án Dung Quất

Ống thép hộp Hòa Phát - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

“Siêu dự án” Dung Quất có tổng mức đầu tư dự kiến 60.000 tỷ đồng, trong đó, vốn cố định dự kiến là 50.000 tỷ đồng, vốn lưu động là 10.000 tỷ đồng. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 25/3, cổ đông Công …

“Thế kẹt” tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất

Đại lý thép xây dựng Hòa Phát - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đã được Hòa Phát chi 33.000 tỷ đồng xây dựng. Hòa Phát dự kiến tiếp tục “đổ” 60.000 tỷ đồng vào Khu liên hợp mở rộng. Cộng dồn vốn cho 02 “siêu” dự án này với khó khăn GPMB, “đói” đất tái định cư kéo dài, …

Trái ngọt từ Khu liên hiệp thép Hòa Phát Dung Quất: Sản lượng tăng bằng lần, cạnh tranh giá thành, công suất cao, biên lợi nhuận tăng

Đại lý thép xây dựng Hòa Phát - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Dự án Dung Quất bắt đầu cho trái ngọt, theo đó sản lượng/doanh thu Hòa Phát sẽ tăng trưởng mạnh giai đoạn 2020 – 2021 .. Theo đánh giá của Công ty chứng khoán Ngân hàng Vietinbank (CTS), với suất đầu tư thấp và lợi thế quy mô giúp tiết giảm chi phí sản xuất …