Hai tháng đầu năm 2022 : Sản xuất và tiêu thụ thép tăng trưởng tích cực

Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2022

Trong 2 tháng đầu năm 2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 5,117 triệu tấn; tiêu thụ đạt 5,014 triệu tấn, trong đó xuất khẩu đạt 1.126.017 tấn… Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa công bố báo cáo tình hình thị trường thép tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong …